Kadry i Płace

Firma Sawer Konsulting prowadzi pełną obsługę kadrowo płacową przedsiębiorstw w zakresie:

  • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej w ramach tzw. Teczki pracowniczej.
  • Opracowujemy umowy o pracę, świadectwa pracy, zaświadczenia itp.
  • Rozliczanie czasu pracy.
  • Naliczanie wynagrodzeń.
  • Rozliczanie z Urzędem Skarbowym i ZUS – deklaracje podatkowe.
  • Przygotowywanie raportów do GUS.
  • Występowanie do urzędów o wydanie zaświadczeń o pomocy de minimis.

Posiadamy bogate doświadczenie dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych w tym rozliczanie ulg z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „PFRON” łącznie z prowadzeniem Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i tworzeniem  indywidualnych Programów Rehabilitacji.

Na życzenie klienta opracowujemy regulaminy wynagradzania, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych itp.

Współpracujemy z biurami aktuarialnymi w celu wyceny rezerw.

Zapraszamy do kontaktu