Dotacje, systemy zarządzania

Sawer Konsulting Spółka z o.o.  specjalizuje się w rozliczaniu dotacji unijnych. W tym celu dostosowujemy systemy ERP do prowadzenia sprawozdawczości projektów unijnych zarówno pod katem rachunkowym jak i wymogów instytucji finansujących.

Posiadamy również bogatą wiedzę dot. systemów zarządzania jakością zgodne z normą  PN-EN ISO 9001. Prowadzimy konsultacje i szkolenia związane z normą PN-EN ISO 9001. Na szkoleniach w przystępny sposób przekazujemy wiedzę z praktycznego zastosowania wymagań normy w codziennej pracy.

W zakresie pozyskiwania dotacji oraz wdrożeń systemów zarządzania jakością jak i innych certyfikatów bezpośrednio współpracujemy z firmą Partner Rafał Krystkowiak, której link do strony zamieszczamy poniżej.

Zapraszamy do kontaktu