Księgowość

Firma Sawer Konsulting powstała w 2008 roku zbudowana przez zespół osób z ponad  15 letnim doświadczeniem w obsłudze księgowej przedsiębiorstw z sektora MSP.  Cały czas staramy się podnosić nasze kwalifikacje oraz doskonalić ofertę firmy w zakresie:

 • Prowadzenia podstawowej obsługi księgowej tj ksiąg przychodów i rozchodów , ryczałtu, ksiąg handlowych, rejestrów VAT.
 • Przygotowanie rozliczeń z Urzędem Skarbowym – VAT, PIT, CIT, JPK
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych oraz pomoc przy składaniu dokumentacji do KRS i US.
 • Prowadzenie ewidencji i rozliczeń dotacji UE, ZFRON, Urząd pracy itp.
 • Na życzenie klienta udostępniamy online wgląd do naszych księgowań w tym dostęp do listy zobowiązań i należności klienta z możliwością generowania elektronicznych paczek przelewów do banku.
 • Prowadzimy usługę automatycznej windykacji należności poprzez rozsyłanie przypomnień i wezwań do zapłaty bezpośrednio na adres e-mail dłużnika po przekroczeniu terminu zapłaty.
 • Wraz z kierownictwem firm opracowujemy budżetowanie kosztów i przychodów oraz ich miesięczne rozliczenia dla zarządów firm.
 • Współpracujemy z biurami biegłych rewidentów w zakresie obsługi badań sprawozdań finansowych jak i audytów księgowych.
 • Współpracujemy z biurami aktuarialnymi w zakresie przygotowania i rozliczenia rezerw.
 • Prowadzimy obsługę na systemach księgowych zarówno własnych jak i klienta – nasza kadra obsługuje systemy:
  • Comarch Optima
  • Comarch XL
  • Ferrodo
  • SAP

Po zakończonym roku obrachunkowym dokonujemy archiwizacji dokumentów i przekazujemy do klienta.

Zapraszamy do kontaktu